ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

 

Dobrý den,

vítejte na stránkách školy, která je určena dětem hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení umístěném na území města Kroměříže.

Jejím hlavním účelem je poskytovat vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým a zdravotně oslabeným, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění v daném zdravotnickém zařízení.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE


Rada Zlínského kraje vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž
Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž, IČO 70842884


Požadavky:

  • splněny předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky a odborná kvalifikace pro daný druh/typ školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů


K přihlášce doložte:

  • úředně ověřené kopie dokladů o požadované odborné kvalifikaci (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • strukturovaný životopis s důrazem na průběh profesní kariéry a absolvované vzdělání
  • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 5 stran formátu A4)
  • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
  • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců)


Předpokládaný nástup na pracovní místo: Neprodleně po úspěšném absolvování konkursu

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh v obálce nadepsané
NEOTVÍRAT - KONKURS –Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž
doručte nejpozději do úterý 17. března 2020 do 12.00 hodin na adresu:
Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Odkazy: zkola.cz kr-zlinsky.cz

AKCE A PROJEKTY


Školní vánoční besídka

Vánoční koledování na vybraných odděleních PN

Mikulášká besídka pro rodiče - Klub pacientů PN Kroměříž

Kam po základní škole - Úřad práce v Kroměříži

Advent v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku