ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

Při nemocnici

ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI

Tradice školy při nemocnici v Kroměříži vychází z její více než padesátileté historie.
V nynější době škola při nemocnici působí na dvou odděleních - dětské a ORL. Na každém oddělení je základní a mateřská škola.

Vzděláváni jsou žáci ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální. Zařazováni jsou všichni žáci po domluvě s ošetřujícím lékařem a písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte.
Do práce MŠ jsou zařazovány děti od dvou do sedmi let, rozsah poskytované péče se řídí doporučeními lékaře kapacitou školy.

Veškerá pedagogická činnost je založena na laskavém jednání a povzbuzení, směřuje k odstranění či zmírnění strachu z lékařských výkonů a zlepšení psychické pohody.
Výuka probíhá v herně, v jídelně či u ležících dětí přímo na pokoji. U některých výukových programů používáme dostupnou audiovizuální techniku.

Všichni naši žáci mají nějaký zdravotní problém. Proto se ve výchovně vzdělávací činnosti zaměřujeme na to, abychom děti učili chránit si své zdraví, předcházet úrazům a nemocem, pečovat o své zdraví, pomáhat těm, kteří mají nějaká dlouhodobá či trvalá zdravotní postižení. Za pomocí projektů ŠVP „Škola pro zdraví“ děti získávají nejen teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti.

V průběhu školního roku pořádáme pro děti různé akce v podobě projektů: Když Lucinka stůně, Den Země, Čteme dětem 20 minut denně. Dále si připomínáme jednotlivé svátky a významná výročí, luštíme rébusy, křížovky atd. S hospitalizovanými dětmi každoročně připravujeme a nacvičujeme ke konci kalendářního roku vánoční besídku. Každé dítě si též domů odnese malý dárek. Snažíme se i o to, aby děti dokázaly nejen dárky přijímat, ale též samy dovedly obdarovávat. S dětmi vyrábíme dárečky a přáníčka pro osamělé nemocné seniory na Malém Valu v Kroměříži. V předvánočním čase přicházejí dětem zahrát a zazpívat žáci z konzervatoře, řádové sestry Svatého Kříže aj.dle domluvy.

Po celou dobu hospitalizace mají žáci k dispozici žákovskou knihovnu, ve které si mohou vybrat knihy, encyklopedie a dětské časopisy s různou tématikou. Velký zájem u dětí je o puzzle, tvořivé stavebnice a výtvarný materiál.

Škola vítá každou spolupráci s rodiči a kmenovými školami hospitalizovaných žáků.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku