ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

SPECIFIKA VÝUKY

O ŠKOLE

SPECIFIKA VÝUKY

Žáci jsou po dobu pobytu v našem školském zařízení vyučováni všem předmětům, ale u některých předmětů jsou časové dotace zkráceny. Na pracovišti při nemocnici jsou vyučováni základním předmětům a cizímu jazyku, při delším pobytu je výuka žáků doplňována o další výukové předměty. Škola je školou speciální a proto při výuce a vzdělávaní používá speciálně pedagogické metody a terapeutické metody vlastní speciálním pedagogům. Tyto přístupy jsou modifikovány podle potřeb hospitalizovaných žáků.

Logopedická péče

Součástí péče při výchově a vzdělávání žáků naší školy je také logopedická péče. Zajišťována je formou individuální i skupinové terapie:

  • až 4x týdně speciální pedagožkou - logopedkou na pracovišti při PL
  • podle potřeby denně speciální pedagožkou – logopedkou na pracovišti při oroptickém oddělení


Ekologická výchova

na naší škole se prolíná téměř všemi předměty, dále je vždy v měsíci dubnu zařazen projekt Den Země. Vedeme děti k pochopení hodnoty přírody, navázání dobrého vztahu k ní a zapojení dětí do péče o životní prostředí.

Počítačová gramotnost

Děti mají ve škole na I.i II.stupni možnost navštěvovat předmět IT. U mladších žáků a žáků zařazených do ZŠ praktické či speciální je důraz kladen na zvládnutí základních uživatelských dovedností s počítačem a na používání výukových programů, schopnost pracovat s medii a samostatně si dokázat vyhledávat informace. Dále jsou dětem vštěpována pravidla bezpečného používání internetu a sociálních sítí.

Speciálně pedagogické terapie

  • Theatroterapie
  • Canisterapie
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Capraterapie


Terapie jsou zařazovány funkčně v rámci vyučovaných předmětů, případně v mimoškolní činnosti.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku